dissabte, 27 de març del 2021

ENTRENAMENT, 27 DE MARÇ

 DISSABTE, 27 DE MARÇ: PER LA SANGLERA I EL ROS!

Els de les 8 i els de les 9 (Alex, a part, que ha fet una Moreneta) hem seguit el mateix itinerari: de la Carena Llarga cap a Collcardús passant pel nou corriol de la senglera (bon nom, Carles Camí, i bona feina!). I després cap a l'antena del Ros. Un altre gran entrena ment de dissabte.
Els de les 8:


Les de les 9:


I l'Alex!
Salut i km!

dimecres, 24 de març del 2021

ASSEMBLEA 2021

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 2021

El mes de març toca Assemblea General Ordinària, aquest cop online per les restriccions imposades per la COVID. 


1. S'aprova l'acta de l'assemblea anterior.

2. El President informa de l'evolució de l'Associació i de l'activitat del CM a les xarxes socials.

3. Es repassen les activitats que la pandèmia ens ha deixat realitzar aquest 2020: entrenaments ordinaris i extraordinaris, curses presencials i confinades,  caminades, sortides amb bici i activitats solidàries diverses.

4. Es dona pas a les propostes d'activitats del 2021, que ja veurem si l'evolució de la pandèmia ens deixa dur a la pràctica.

5. Es passa informe de l'activitat econòmica del 2020, es presenta el pressupost del 2021 i s'acorda mantenir la quota anual un any més.

6. El torn obert d'intervencions tanca la sessió.

Moltes gràcies per ser-hi!
Salut i km!
Josep Maria Pinós
President de VacarissesCorre