dimecres, 24 de març del 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 2021

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 2021

Per la present, em plau de convocar-te d’acord amb allò previst als Estatuts de l’Associació Esportiva VacarissesCorre, i per acord de la Junta Directiva, a la reunió de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat que aquest any serà online amb un enllaç al Meet, el dimecres 24 de marça de 2021 a les 22:00 h, amb el següent contingut:

ORDRE DEL DIA 
1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2.- Informe del President
3.- Informe d’activitats realitzades al 2020
4.- Propostes per al 2021
5.- Informe econòmic 2020 i pressupost econòmic per al
2021. Determinació de l’import de les quotes 2021
6.- Torn obert d’intervencions

Esperant la vostra assistència,

Toni Solsona
Secretari

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada