dimarts, 18 de febrer del 2014

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 19 DE FEBRER

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, 19 DE FEBRER DE 2014


Apreciat associat o associada:Per la present, em plau de convocar-te d’acord amb allò previst als Estatuts de l’Associació Esportiva VacarissesCorre, i per acord de la Junta Directiva, a la reunió de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat que tindrà lloc a la sala sotacoberta del Castell de Vacarisses, el proper dia 19 de febrer de 2014 a les 19:30 en primera convocatòria, i a les 20:00 en segona convocatòria,  amb el següent:ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Informe del President.


3.- Informe d’activitats realitzades al 2013, discussió i aprovació si s'escau de la gestió de la Junta Directiva.


4.- Informe econòmic i liquidació de l’exercici 2013, discussió i aprovació si s'escau.

5.- Propostes d’activitats per al 2014, discussió i aprovació si s'escau.


6.- Pressupost econòmic per al 2014 i determinació de l’import de les quotes 2014. Discussió i aprovació si s'escau.

7.- Torn obert d’intervencions.


Toni Jurado 
President
Salut i km!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada